Zapisy

Należy wypełnić formularz zamieszczony na dole strony oraz wpłacić wpisowe w wysokości 500,- PLN. Nauka w Konserwatorium jest płatna. Opłata roczna wynosi 5 000,- PLN (słownie: pięć tysięcy). Można ją uiścić jednorazowo do 30.09 danego roku szkolnego lub w dwóch ratach: I rata w wysokości 2 500,- PLN płatna do 30.09 danego roku szkolnego , II rata w wysokości 2 500,- PLN płatna do 20.02 następnego roku szkolnego. W całoroczną opłatę nie wliczono miesięcy wakacyjnych, tj. lipca i sierpnia. W trudnych sytuacjach losowych kandydat lub opiekun prawny może starać się o rozłożenie opłat w innych terminach ratalnych po rozpatrzeniu podania.
W przypadku niepodjęcia nauki w Konserwatorium lub jej przerwania wpisowe oraz opłata roczna lub semestralna nie podlegają zwrotowi. W przypadku nieuiszczenia w ustalonym terminie w/w zobowiązań finansowych względem Konserwatorium będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

Kliknij w wybrany plik aby pobrać:

FORMULARZ – PDF

FORMULARZ – DOC

FORMULARZ – ODT

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO 

Nr konta: 85 1160 2202 0000 0000 3013 6301,

adres: Prywatne Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów