O nas

MOTTO
„Dążenie do wyrażania poetyckich i obrazowych treści należy do istoty muzyki. Muzyka zwraca się do twórczej fantazji słuchacza i chce, żeby ożyły w nim te doznania uczuciowe i wizje, z których się zrodziła” (A. Schweitzer: Z mojego życia i myśli – Warszawa 1981 s. 54)

Uczniowe Prywatnego Profesjonalnego Konserwatorium Muzycznego II stopnia w Tuchowie

Prywatne Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II stopnia w Tuchowie prowadzone przez Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów ma na celu przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki na szczeblu wyższym. Istotą naszej szkoły jest wspieranie szczególnie utalentowanych artystów w rozwoju ich kariery poprzez szeroko pojętą profesjonalną edukację muzyczną, organizowanie koncertów, konkursów, kursów i spektakli muzycznych oraz wymianę kulturalną ze szczególnym naciskiem na współpracę międzynarodową, nastawioną na edukację artystyczną uczniów i wymianę doświadczeń wybitnych pedagogów i artystów. Jesteśmy szkołą elitarną, realizującą swój program w oparciu o podstawę programową publicznych szkół muzycznych II stopnia w Polsce i Europie.

Proponowana przez Prywatne Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II stopnia w Tuchowie forma edukacji, ze względu na skuteczne i przyjazne metody kształcenia, indywidualne podejście do każdego ucznia oraz intensywny i bardzo aktywny kontakt z materią muzyczną, stwarza niezwykle korzystne warunki rozwoju młodzieży na każdym etapie kształcenia. Ponadto stwarza możliwość kreowania własnej wyobraźni, estetyki, ćwiczy pamięć i koncentrację, a przede wszystkim daje radość, spokój, wyciszenie i wzmacnia poczucie własnej wartości. Wszystkie te czynniki zapewniają wyjątkową szansę pełnego rozwoju osobowości. Nabywane w ten sposób umiejętności wspomagają procesy uczenia się i rozwój kluczowych kompetencji przydatnych także w innych dziedzinach życia.

DYREKTOR KONSERWATORIUM

prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka – wybitna polska klawesynistka o międzynarodowej sławie oraz dyrektor artystyczny wielu międzynarodowych i ogólnopolskich festiwali i konkursów muzycznych.