Wokal – śpiew solowy

Instrumentalny – specjalność
Akordeon
Flet
Fortepian
Klawesyn
Klarnet
Obój
Skrzypce
Wiolonczela
Perkusja

Konserwatorium wydaje certyfikaty i dyplomy ukończenia. Dokumenty te uprawniają do kontynuowania nauki w Akademiach Muzycznych w kraju i zagranicą.